Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 6(1)2007

Download:

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 6(1)2007

CONTENTS


Jerzy Suchta, Anna Dońska, Anna Cellmer
Rola dużych i średnich miast województwa warmińsko-mazurskiego w procesie rozwoju region...... 5
The role of big and middle cities of Warmia and Mazury in the region development procces

Maria Hełdak
Analiza wybranych zjawisk demograficznych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa 
dolnośląskiego w latach 1988, 1996, 2002......................................................21
Analysis of selected demographic features in rural and town-rural communes of lower-silesia 
voivodship in the years 1988, 1996, 2002

Teresa Dzikowska
Zmiany w organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej jako efekt kompleksowej przebudowy wsi....35
Rural areas – changes as the result of modern land consolidation

Jerzy Oleszek
Próba oceny form funkcjonowania oraz możliwości rozwoju wsi przygranicznych rejonu Gór Złotych.... 47
The trial of the estimation of the forms of functioning and possibilities of the development 
of the border villages of Zlote Mountains region