Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 12(4)2013

Download:

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 12(4)2013

CONTENTS

Małgorzata Gerus-Gościewska
Lokalizacja sklepów Ikea w województwie podlaskim z zastosowaniem prawa grawitacji
demograficznej Reilly’ego............................................................... 5
Location of Ikea stores in the podlasie province (NE Poland) with the use of Reilly’s law
of the demographic gravitation

Piotr Gołojuch, Roman Jaszczak, Sandra Wajchman, Jakub Glura
Zróżnicowanie powierzchniowe i własnościowe lasów województwa wielkopolskiego...........15
Spatial and ownership structure of forests in Wielkopolska Voivodeship

Katarzyna Kocur-Bera, Małgorzata Dudzińska
Identyfikacja funkcji zadrzewień przydrożnych.......................................... 27
The identification functions of roadside vegetation

Tomasz Podciborski, Paulina Cywińska
Ocena atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej przystani Kortowskiej..................... 41
The assessment of the attractiveness of the tourist-recreational Marina „Kortowska”

Sławomir Sobotka
Obwodnice Olsztyna w aspekcie prawnym, planistycznym i zmiany użytkowania ziemi 47
Olsztyn bypasses from the legal, planning, and land-use change perspectives

Ewelina Zabrodzka, Tomasz Podciborski
Ocena atrakcyjności przestrzeni Dworca Głównego PKP w Olsztynie w aspekcie preferencji
podróżnych............................................................................. 59
Assessment of attractiveness of the Central Railway Station in Olsztyn in the context
of travellers’ preference