Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 15(2)2016

Download:

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 15(2)2016

Contents

Anna Banaszek, Sebastian Banaszek, Aleksander Żarnowski
Wykonywanie lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi na potrzeby pozyskiwania
danych przestrzennych – ramy prawne............................................................ 7
Unmanned aerial vehicle flight planning for the acquisition of spatial data – legal framework

Leszek Dąbrowski, Daria Godzieba, Magdalena Dolińska, Stefania Środa-Murawska
Rozwój sieci komunikacyjnej Torunia jako przykład przestrzennego wymiaru
studentyfikacji................................................................................ 21
The development of public transport network in Toruñ as an example of spatial dimension
of studentification

Paulina Drużyńska, Joanna Knysak, Małgorzata Świąder, Jan Kazak
Ocena efektywności funkcjonowania Wrocławskiego Roweru Miejskiego.............................. 33
Assessment of the effectiveness of the Wrocław City Bike

Krzysztof Rogatka, Agnieszka Kempa, Maciej Surmacewicz
Potencjał rzek jako element zrównoważonej polityki miejskiej – przykład Bydgoszczy..............47
The potential of rivers as the element of the balanced development – the example
of Bydgoszcz city

Joanna Zyber
Przystanek dla ludzi – analiza społecznego wymiaru przystanków komunikacji miejskiej............63
Stops for people – analysis of social dimension of public transport stops