Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 6(2)2007

Download:

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 6(2)2007

CONTENTS

Hanna Krajewska
Zamówienia publiczne w gospodarce przestrzennej................................................. 5
Public tenders in spatial economy

Marek Patrycjusz Ogryzek
Weryfikacja metodyki wyboru optymalnego użytkowania ziemi wg Bajerowskiego dla potrzeb zarządzania
przestrzenią planistyczną...................................................................... 19 
Verification of spatial information system conception, including characteristics, data and methods
useful in optimization process, for the object chosen 

Mirosław Bełej, Anna Ostrowska 
Analiza efektywności inwestycji w nieruchomości z uwzględnieniem efektu ekologicznego na przykładzie
 Małej Elektrowni Wodnej...............................                   ... 35 
The analysis of estimating the investing efficiency into pro-ecological properties including 
ecological effect on the bases of Small Water Power Station 

Andrzej Muczyński, Magdalena Kołek 
Modelowanie czynszu najmu lokali użytkowych gminy z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych.... 55 
Modelling of the commune’s bussiness premises tenancy with the application of artificial neural networks