Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 7(3)2008

Download:

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 7(3)2008

CONTENTS

Alina Źróbek-Różańska, Ryszard Źróbek
Renta gruntowa w teorii ekonomii klasycznej jako przyczynek
do rozważań nad wartością ziemi....................................................... 5
Land rent in classic economic theory as a contribution to contemplation over land value

Marek Patrycjusz Ogryzek, Tobiasz Adrian Gałązka
Weryfikacja metodyki wyboru optymalnego modelu prognozy rozwoju demograficznego
dla potrzeb zarządzania przestrzenią planistyczną..................................... 15
Verification of method of choosing optimal forecast model of demographic development
for the purposes of space management

Maria Hełdak
Leśna przestrzeń produkcyjna w decyzjach i dokumentach planistycznych sporządzanych
na obszarze gminy...................................................................... 27
Forest production space in the decisions and planning documents prepared in the commune

Małgorzata Renigier-Biłozor
Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych do masowej wyceny nieruchomości na małych
rynkach................................................................................ 35
Application of the rough set theory to mass appraisal of real estate on small markets