Reviewers 2018

In 2018 reviews were made by:

 

Monika Balawejder – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Polska

Agnieszka Bieda – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Polska

Anna Bielska – Politechnika Warszawska w Warszawie, Polska

Cezary Brzeziński – Uniwersytet Łódzki w Łodzi, Polska

Agnieszka Cienciała – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Polska

Ewa Cieślik – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

Leszek Dawid – Politechnika Koszalińska w Koszalinie, Polska

Agnieszka Dawidowicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

Małgorzata Denis – Politechnika Warszawska w Warszawie, Polska

Małgorzata Dudzińska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

Piotr Dynowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

Marcin Feltynowski – Uniwersytet Łódzki w Łodzi, Polska

Anna Fryśkowska – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Polska

Dorota Gawryluk – Politechnika Białostocka w Białymstoku, Polska

Tomasz Grzegorz Grosse – Uniwersytet Warszawski w Warszawie, Polska

Elżbieta Grzelak-Kostulska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Michał Hejbudzki – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

Maria Hełdak – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska

Grzegorz Jóźków – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska

Karol Kasala – Uniwersytet im. Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja

Renata Kędzior – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Polska

Anna Klimach – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

Michal Klobučnik – Uniwersytet im. Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja

Maciej Kłopotowski – Politechnika Białostocka w Białymstoku, Polska

Katarzyna Kocur-Bera – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

Wioleta Krupowicz – Politechnika Gdańska w Gdańsku, Polska

Zenija Kruzmetra – Łotewski Uniwersytet Rolniczy w Jełgawie, Łotwa

Przemysław Leń – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska

Wiesława Lizińska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

Alina Maciejewska – Politechnika Warszawska w Warszawie, Polska

Tomasz Tadeusz Majer – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

Monika Mika – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Polska

Waldemar Mioduszewski – Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Polska

Bartosz Mitka – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Polska

Albina Mościcka – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Polska

Jarosław Nazarczuk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

Michał Pietkiewicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

Tomasz Podciborski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

Małgorzata Polna – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Joanna Zuzanna Popławska – Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Polska

Maja Radziemska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska

Dorota Riegert – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Polska

Krzysztof Rogatka – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Dorota Sikora-Fernandez – Uniwersytet Łódzki w Łodzi, Polska

Nikolai Siniak – Uniwersytet Nauk Informatycznych i Technologii im. św. Apostoła Pawła w Ochrydzie, Macedonia

Sylwia Staszewska – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Aneta Suchoń – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Agnieszka Szczepańska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

Radosław Szczerbowski – Politechnika Poznańska w Poznaniu, Polska

Kinga Szopińska – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Polska

Agnieszka Szumilas – Politechnika Wrocławska we Wrocławiu, Polska

Małgorzata Szymańska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Magdalena Śliwa – Uniwersytet Opolski w Opolu, Polska

Monika Wesołowska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Paweł Wojciechowski – Uniwersytet Warszawski w Warszawie, Polska

Maja Wojtkiewicz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Justyna Wójcik-Leń – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska

Marek Zagroba – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

Jan Zarzycki – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Polska

Daniel Załuski – Politechnika Gdańska w Gdańsku, Polska

Jacek Zaucha – Uniwersytet Gdański w Gdańsku, Polska

Elzbieta Zysk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

Ryszard Źróbek – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

Alina Źróbek-Różańska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska