Category «Reviewers 2015»

Reviewers 2015

In 2015 reviews were made by: Jadwiga Biegańska, Anna Banaszek, Agnieszka Bieda, Stanisław Bielniak, Anna Bielska, Jarosław Bydłosz, Radosław Cellmer, Ryszard Cymerman,Agnieszka Dawidowicz, Małgorzata Dudzińska, Iwona Foryś, Stanisław Harasimowicz, Maria Hełdak, Janusz Herman, Katarzyna Kocur-Bera, Sebastian Kokot, Małgorzata Krajewska, Aleksandra Kupidura, Jan Kuryj, Urszula Litwin,Jacek Pijanowski, Barbara Prus, Adam Senetra, Maria Trojanek, Radosław Trojanek, Dariusz …