Cel i zakres

W czasopiśmie „Acta Scientiarum Polonorum” seria „Administratio Locorum” są publikowane prace naukowe recenzowane w tzw. double-blind review process.

Artykuły publikowane są w językach polskim i angielskim i dotyczą administrowania przestrzenią, rozumianego jako różne działania podejmowane przez człowieka w przestrzeni związane z równoważonym gospodarowaniem i rozwojem przestrzeni. Są to prace przeglądowe oraz doświadczalne, prezentujące wyniki badań terenowych i laboratoryjnych.

Warunki publikacji zamieszczone są w zakładce „Dla autorów”.