Rada Programowa i Naukowa

Kierowanie czasopismami powierza się Radzie Programowej złożonej z przedstawicieli uczelni powołujących czasopisma. Skład Rady Programowej zatwierdza Konferencja Rektorów.

Rada Programowa

Prof. Józef Bieniek – Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie,
Prof. Barbara Gąsiorowska – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
Prof. Wojciech Gilewski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Prof. Janusz Prusiński – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy,
Prof. Wieslaw Skrzypczak – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Prof. Krzysztof Szkucik – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
dr hab. Julita Reguła – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Prof. Jerzy Sobota – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
Prof. Ryszard Źrobek – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Rada Naukowa

Le Thi Giang – Hanoi University of Agriculture (HUA) (Wietnam),
Arturas KaklauskasVilnius Gediminas Technical University (Litwa),
Darijus Veteikis – Vilnius University (Litwa),
Alina Maciejewska – Politechnika Warszawska (Polska),
Tadeusz Markowski – Uniwersytet Łódzki (Polska),
Ewa Siemińska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska),
Nguen Khac Thoi – Hanoi University of Agriculture (HUA) (Wietnam),
Maria Trojanek – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Polska),
Ivančica Schrunk – University of Minnesota (USA),
Daniela Špirková – University of Technology in Bratislava (Słowacja),
Igor Ivan – VSB-Technical University of Ostrava (Czechy),
Katarzyna Siła-Nowicka – University of Glasgow (Wielka Brytania)
Jan Růžička – VŠB – TU Ostrava (Czechy),
Olga Buzu – Technical University of Moldova (Republic of Moldova),
Uladzimir L. Shabeka – Belarusian National Technical University (Belarus),

Agnieszka Dawidowicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Polska) – przewodnicząca rady Naukowej, Redaktor Naczelny serii Administratio Locorum,

Anna Klimach – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Polska) – sekretarz rady i zespołu redakcyjnego.