Rada Programowa i Naukowa

Kierowanie czasopismami powierza się Radzie Programowej złożonej z przedstawicieli uczelni powołujących czasopisma. Skład Rady Programowej zatwierdza Konferencja Rektorów.

Rada Programowa

Prof. Józef Bieniek – Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie,
Prof. Barbara Gąsiorowska – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
Prof. Wojciech Gilewski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Prof. Janusz Prusiński – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy,
Prof. Wieslaw Skrzypczak – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Prof. Krzysztof Szkucik – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
dr hab. Julita Reguła – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Prof. Jerzy Sobota – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
Prof. Ryszard Źrobek – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Rada Naukowa

Fabio Bittencourt – Spatineo, Helsinki (Finland)
Olga Buzu – Technical University of Moldova (Republic of Moldova)
Le Thi Giang – Hanoi University of Agriculture (HUA) (Vietnam)
Igor Ivan – VŠB-Technical University of Ostrava (Czech Republic)
Arturas Kaklauskas – Vilnius Gediminas Technical University (Lithuania)
Ozan Koseoglu – University of Wollongong in Dubai (UAE)
Alina Maciejewska – Warsaw University of Technology (Poland)
Tadeusz Markowski – University of Lodz (Poland)
Mirelys Torres Perez – University of Las Tunas (Cuba)
Nguen Khac Thoi (Hanoi) – Hanoi University of Agriculture (HUA) (Vietnam)
Jan Růžička – VŠB – TU Ostrava (Czech Republic)
Elena Viktorovna Safronova – Belgorod State University (Russia)
Rachida Senouci – Mostaganem University (Algeria)
Uladzimir L. Shabeka – Belarusian National Technical University (Belarus)
Ivančica Schrunk – University of Minnesota (USA)
Ewa Siemińska – Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland)
Katarzyna Siła-Nowicka – University of Glasgow (United Kingdom)
Nikolai Siniak – University for Information Science and Technology “St. Paul the Apostle” (Republic of Macedonia)
Rodica Sirbu – State Agrarian University of Moldova (Republic of Moldova)
Daniela Špirková – University of Technology in Bratislava (Slovakia)
Ana Claudia Teodoro – University of Porto, (Portugal)
Maria Trojanek – Poznan University of Economics (Poland)
Darijus Veteikis – Vilnius University (Lithuania)

 

Agnieszka Dawidowicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Polska) – przewodnicząca rady Naukowej, Redaktor Naczelny serii Administratio Locorum,

Anna Klimach – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Polska) – sekretarz rady i zespołu redakcyjnego.