Category «7(1)2008»

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 7(1)2008

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 7(1)2008 CONTENTS Waldemar W. Budner Procesy metropolizacji i rozwoju metropolii w Polsce………………………………. 5 The processes of urbanization and metropolies’ development in Poland Artur Janowski, Radosław Wiśniewski Gospodarowanie zasobami nieruchomości w warunkach rynkowych, część I………………… 17 Management of real estate resource in market conditions, part I Maria Hełdak Przemiany w …