Category «7(4)2008»

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 7(4)2008

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 7(4)2008 CONTENTS Anna Cellmer, Ryszard Źróbek Informacja przestrzenna w procesach rewitalizacji obszarów miejskich………………. 5 The land information in rewitalisation processes of urban areas Tomasz Podciborski Możliwość minimalizacji zagrożeń przestrzennych w sytuacjach kryzysowych przez wprowadzenie ładu przestrzennego………………………………………………. 21 Threat minimization in crisis situations throught the creation of spatial order Stanisław …