Category «8(4)2009»

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 8(4)2009

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 8(4)2009 CONTENTS Andrzej Muczyński Grupowanie nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z wykorzystaniem sieci Kohonena………………………………………………………………. 5 The clustering of housing community properties with the use of sofm (self-organizing feature maps) method Anna Banaszek, Sebastian Banaszek Wpływ warunków umowy najmu na wartość bieżącą czynszu…………………………… 17 Influence of lease agreement conditions for current rent …