Category «9(1)2010»

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 9(1)2010

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 9(1)2010 CONTENTS Jarosław Bydłosz, Piotr Cichociński, Piotr Parzych Możliwości wykorzystania danych rejestru cen i wartości nieruchomości na potrzeby gospodarki przestrzennej…………………………………………………………. 5 Possibilities of using prices and values register for real estates data for spatial economy purposes Teresa Dzikowska Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w celu poprawy struktury obszarowej gospodarstw …