Category «10(1)2011»

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 10(1)2011

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 10(1)2011 CONTENTS Wanda Harkot, Halina Lipińska, Teresa Wyłupek Kierunki zmian użytkowania ziemi na tle naturalnych warunków rolniczej przestrzeni produkcyjnej Lubelszczyzny……………………………………………………………… 5 Directions of land management changes on a background of natural conditions of agricultural production space in Lublin region Jerzy Hetman, Krystyna Pudelska, Mieczysław Kseniak Tradycyjne gatunki roślin ozdobnych …