Category «10(2)2011»

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 10(2)2011

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 10(2)2011 CONTENTS Michał Brach, Maciej Florczak Zastosowanie analiz sieciowych w badaniu dostępności transportu publicznego………… 5 Application of network analysis in public transport Małgorzata Dudzińska Porównanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 z Planem Rozwoju Obszarów wiejskich dla Polski na lata 2004–2006 – podobieństwa i różnice………….. 21 Rural development …