Category «10(3)2011»

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 10(3)2011

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 10(3)2011 CONTENTS Zuzanna Borcz, Irena Niedźwiecka-Filipiak Rozmieszczenie wiejskich szkół w sieci osadniczej na przykładzie Dolnego Śląska……. 5 Localization of village schools at the settlement net in the Lower Silesia Region Marta Borowska Procesy budowlane w Łodzi w sytuacji braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego……………………………………………………………… 19 Physical development in Łódź in …