Category «10(4)2011»

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 10(4)2011

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 10(4)2011 CONTENTS Agnieszka Bitner Jakość wskaźnika zmiany cen nieruchomości wyznaczonego na podstawie analizy par nieruchomości podobnych………………………………………………………….. 5 The quality of the real estate price increase index based on the analysis of pairs of similar estates Anna Kluska Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w gminach sąsiadujących z dużym miastem…………. 15 …