Category «11(1)2012»

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 11(1)2012

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 11(1)2012 CONTENTS Anna Banaszek, Monika Wasilewicz Specyfika nieruchomości zabytkowych…………………………………………. 5 Specification of historical property on the real estate market Sebastian Banaszek Restrukturyzacja zasobu nieruchomości dworcowych oddziału dworców kolejowych PKP S.A…………………………………………………………………. 19 The restructuring of railway station properties belonging to the PKP SA’S railway station branch Anna Bielska, Adrianna Kupidura, …