Category «11(2)2012»

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 11(2)2012

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 11(2)2012 CONTENTS Stanisław Bacior Oddziaływanie autostrady na grunty rolne na przykładzie odcinka Brzozówka – Nowa Jastrząbka…… 5 Motorway influence on arable lands based on the example of the Brzozówka – Nowa Jastrząbka section of the A4 motorway Bogusława Baran-Zgłobicka, Leszek Gawrysiak, Wojciech Zgłobicki Naturalne uwarunkowania zagospodarowania i rozwoju przestrzeni …