Category «11(4)2012»

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 11(4)2012

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 11(4)2012 CONTENTS Magdalena Buchowska Wpływ przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na tendencje wzrostu cen gruntów rolnych w obrocie prywatnym na obszarze województwa małopolskiego………… 5 Effect of Polish accession to the European Union on the price growth trend for private agricultural land in the province of Malopolska Iwona Cieślak, Monika …