Category «12(3)2013»

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 12(3)2013

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 12(3)2013 CONTENTS Mariusz Antolak Zróżnicowanie oraz przekształcenia detalu architektonicznego w wizualnym odbiorze zabudowy na przykładzie gminy wiejskiej Ostróda……………………………………… 5 Diversity and transformations of architectural detail in the visual perception of buildings: a case study of the commune of Ostróda Leszek Dawid Słupsk commune as a case study of accession …