Category «13(1)2014»

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 13(1)2014

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 13(1)2014 CONTENTS Joanna Renda, Ewa Mackoś-Iwaszko Percepcja wzrokowa krajobrazu miasta w aspekcie sezonowej zmienności barw dendroflory………………………………………………………………….. 5 Visual perception of city landscape in seasonal aspect of variation of colors trees and shrubs Małgorzata Reniger-Biłozor Wpływ sytuacji społeczno-gospodarczej kraju na wartość nieruchomości mieszkaniowych………..17 The impact of socio-economic situation of the …