Category «13(3)2014»

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 13(3)2014

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 13(3)2014 CONTENTS Bui Tuan Anh, Nguyen Dinh Bong, Do Thi Tam A study on some factors which influence management of agricultural land use in Sontay Town, Hanoi City, Vietnam……………………………………………………………………… 7 Badanie wpływu zależności wybranych czynników na rozwój rolniczego użytkowania gruntów w miejscowożci Sontay, Hanoi, Wietnam Mariusz Ciesielski , Krzysztof …