Category «13(4)2014»

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 13(4)2014

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 13(4)2014 CONTENTS Oksana Kuryj-Wysocka, Anna Lukasik, Jan Kuryj Funkcjonalne gospodarowanie przestrzenią jako element oceny rozwoju obszarów miejskich…..7 The functional management of space as a part of evaluation urban development Ada Wolny Rozwój lokalnych układów komunikacyjnych na obrzeżach miasta (na wybranym przykładzie) – uwarunkowania prawne oraz wdrażane procedury……………………………………. 19 Development …