Category «14(3)2015»

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 14(3)2015

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 14(3)2015 Contents Justyna Cwalińska, Paula Dąbek, Arkadiusz Stankiewicz Wykorzystanie środków z UE na program „Zalesianie gruntów rolnych” w wybranych województwach i ich wpływ na zmianę sposobu użytkowania terenu………………………… 7 Optimization of land use through afforestation Agnieszka Dawidowicz, Anna Klimach, Agata Szpara Gospodarowanie mieniem portowym i mieniem gminnym – zarys …