Category «15(1)2016»

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 15(1)2016

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 15(1)2016 Contents Daria Adamska Metoda oceny wartości komunikacyjnej miasta jako instrument do planowania zrównoważonego systemu transportowego…………………………………………………………….. 7 The estimation of public transport communication value as one of the methods used for planning a sustainable transportation system Agnieszka Bieda, Agnieszka Pęska, Agnieszka Szałajko Analiza czasu trwania postępowania w sprawie o …