Kategoria «12(1)2013»

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 12(1)2013

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 12(1)2013 SPIS TREŚCI CONTENTS Tomasz Bajerowski, Anna Kowalczyk Identyfikacja atraktorów ataków terrorystycznych jako podstawa konstrukcji map zagrożeń w proaktywnym zwalczaniu terroryzmu……………………………….. 5 Identification of terrorist attacks attractors as the basis of the construction of a threat’s map in the proactive fighting against terrorism Andrzej Biłozor, Szymon Czyża, …