Kategoria «14(2)2015»

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 14(2)2015

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 14(2)2015 SPIS TREŚCI CONTENTS Marta Gwiaździńska-Goraj, Roman Rudnicki Struktura wyksztańcenia rolniczego kierowników gospodarstw rolnych w Polsce. Analiza czasowa i przestrzenna zjawiska……………………………………………………….. 7 Agricultural education managers farms in Poland. Analysis of temporal and spatial distribution and selected its conditions Janusz Jasiński Analiza stanu zabytków nieruchomych oraz ograniczeń w …