Kategoria «15(2)2016»

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 15(2)2016

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 15(2)2016 Spis treści Contents Anna Banaszek, Sebastian Banaszek, Aleksander Żarnowski Wykonywanie lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi na potrzeby pozyskiwania danych przestrzennych – ramy prawne…………………………………………………… 7 Unmanned aerial vehicle flight planning for the acquisition of spatial data – legal framework Leszek Dąbrowski, Daria Godzieba, Magdalena Dolińska, Stefania Środa-Murawska Rozwój …