Category «12(2)2013»

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 12(2)2013

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 12(2)2013 CONTENTS Waldemar W. Budner, Kinga Pawlicka Ocena innowacyjnej architektury Poznania a wzrost atrakcyjności miasta……………………. 5 The assessment of the innovative architecture of Poznañ and the growth of attractiveness of the city Tomasz Dudek Wyznaczenie obszarów leśnych przydatnych do celów wypoczynkowych w najbliższym sąsiedztwie Rzeszowa……………………………………………………………….. 21 Designating forest areas …