Kategoria «12(2)2013»

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 12(2)2013

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 12(2)2013 SPIS TREŚCI CONTENTS Waldemar W. Budner, Kinga Pawlicka Ocena innowacyjnej architektury Poznania a wzrost atrakcyjności miasta……………………. 5 The assessment of the innovative architecture of Poznañ and the growth of attractiveness of the city Tomasz Dudek Wyznaczenie obszarów leśnych przydatnych do celów wypoczynkowych w najbliższym sąsiedztwie Rzeszowa……………………………………………………………….. …