Kategoria «5(1-2)2006»

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 5(1-2)2006

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 5(1-2)2006 SPIS TREŚCI CONTENTS Ryszard Źróbek Teoria i praktyka wywłaszczania nieruchomości w Polsce i Niemczech……………………….. 5 The theory and practise of real estate compulsory purchase in Poland and Germany Iwona Cieślak Identyfikacja układu terenów otwartych w mieście Olsztynie …………………………….. 17 Identification of an arrangement of open spaces …