Kategoria «6(1)2007»

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 6(1)2007

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 6(1)2007 SPIS TREŚCI CONTENTS Jerzy Suchta, Anna Dońska, Anna Cellmer Rola dużych i średnich miast województwa warmińsko-mazurskiego w procesie rozwoju region…… 5 The role of big and middle cities of Warmia and Mazury in the region development procces Maria Hełdak Analiza wybranych zjawisk demograficznych w gminach wiejskich …