Kategoria «7(2)2008»

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 7(2)2008

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 7(2)2008 SPIS TREŚCI CONTENTS Artur Janowski, Radosław Wiśniewski Gospodarowanie zasobami nieruchomości w warunkach rynkowych, część II…. 5 Management of real estate resource in market conditions, Part II Ewa Kucharska-Stasiak Sytuacja mieszkaniowa w Łodzi na tle innych miast…………………… 25 Housing situation in Łódź compared with other cities Andrzej …