Kategoria «7(3)2008»

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 7(3)2008

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 7(3)2008 SPIS TREŚCI CONTENTS Alina Źróbek-Różańska, Ryszard Źróbek Renta gruntowa w teorii ekonomii klasycznej jako przyczynek do rozważań nad wartością ziemi………………………………………………. 5 Land rent in classic economic theory as a contribution to contemplation over land value Marek Patrycjusz Ogryzek, Tobiasz Adrian Gałązka Weryfikacja metodyki wyboru optymalnego modelu …