Kategoria «9(3)2010»

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 9(3)2010

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 9(3)2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Radosław Cellmer Analiza przestrzenna dynamiki zmian cen nieruchomości lokalowych z wykorzystaniem regresji ważonej geograficznie……………………………………………………. 5 Spatial analysis of dynamics of changes housing prices with use of geographically weighted regression Wiesława Gadomska Sztynort – naturalne wnętrze krajobrazowe w synergii z dziedzictwem kulturowym………… 15 Sztynort …