Kategoria «11(1)2012»

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 11(1)2012

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 11(1)2012 SPIS TREŚCI CONTENTS Anna Banaszek, Monika Wasilewicz Specyfika nieruchomości zabytkowych…………………………………………. 5 Specification of historical property on the real estate market Sebastian Banaszek Restrukturyzacja zasobu nieruchomości dworcowych oddziału dworców kolejowych PKP S.A…………………………………………………………………. 19 The restructuring of railway station properties belonging to the PKP SA’S railway station branch …