Kategoria «2014»

Recenzenci 2014

W roku 2014 recenzji dokonali: Agnieszka Bieda, Ewa Bielecka, Jadwiga Biegańska, Jarosław Bydłosz, Piotr Cichociński, Agnieszka Dawidowicz, Adam Doliwa, Marta Gross, Davorin Kereković, Katarzyna Kocur-Bera, Sebastian Kokot, Anna Kowalczyk, Ewa Kucharska-Stasiak, Marcin Kulawiak, Urszula Litwin, Alicja Maciejewska, Krzysztof Młynarczyk, Andrzej Nowak, Marek Ogryzek, Hieronim Olenderek, Wojciech Przegon, Oimahmad Rahmonov, Adam Senetra, Sławomir Sobotka, Stefania Środa-Murawska, …

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 13(4)2014

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 13(4)2014 SPIS TREŚCI CONTENTS Oksana Kuryj-Wysocka, Anna Lukasik, Jan Kuryj Funkcjonalne gospodarowanie przestrzenią jako element oceny rozwoju obszarów miejskich…..7 The functional management of space as a part of evaluation urban development Ada Wolny Rozwój lokalnych układów komunikacyjnych na obrzeżach miasta (na wybranym przykładzie) – uwarunkowania prawne oraz …

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 13(3)2014

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 13(3)2014 SPIS TREŚCI CONTENTS Bui Tuan Anh, Nguyen Dinh Bong, Do Thi Tam A study on some factors which influence management of agricultural land use in Sontay Town, Hanoi City, Vietnam……………………………………………………………………… 7 Badanie wpływu zależności wybranych czynników na rozwój rolniczego użytkowania gruntów w miejscowożci Sontay, Hanoi, Wietnam …

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 13(2)2014

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 13(2)2014 SPIS TREŚCI CONTENTS Le Thi Giang, Tran Quoc Vinh Application of GIS technology to assess the affect of sea level rise on agricultural land. Case study of Nghia Hung district, Nam Dinh province…………………………………… 7 Zastosowanie technologii GIS do oceny oddziaływania wzrostu poziomu morza na tereny użytkowane …

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 13(1)2014

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 13(1)2014 SPIS TREŚCI CONTENTS Joanna Renda, Ewa Mackoś-Iwaszko Percepcja wzrokowa krajobrazu miasta w aspekcie sezonowej zmienności barw dendroflory………………………………………………………………….. 5 Visual perception of city landscape in seasonal aspect of variation of colors trees and shrubs Małgorzata Reniger-Biłozor Wpływ sytuacji społeczno-gospodarczej kraju na wartość nieruchomości mieszkaniowych………..17 The impact of …