Category «2014»

Reviewers 2014

In 2014 reviews were made by: Agnieszka Bieda, Ewa Bielecka, Jadwiga Biegańska, Jarosław Bydłosz, Piotr Cichociński, Agnieszka Dawidowicz, Adam Doliwa, Marta Gross, Davorin Kereković, Katarzyna Kocur-Bera, Sebastian Kokot, Anna Kowalczyk, Ewa Kucharska-Stasiak, Marcin Kulawiak, Urszula Litwin, Alicja Maciejewska, Krzysztof Młynarczyk, Andrzej Nowak, Marek Ogryzek, Hieronim Olenderek, Wojciech Przegon, Oimahmad Rahmonov, Adam Senetra, Sławomir Sobotka, Stefania …

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 13(1)2014

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 13(1)2014 CONTENTS Joanna Renda, Ewa Mackoś-Iwaszko Percepcja wzrokowa krajobrazu miasta w aspekcie sezonowej zmienności barw dendroflory………………………………………………………………….. 5 Visual perception of city landscape in seasonal aspect of variation of colors trees and shrubs Małgorzata Reniger-Biłozor Wpływ sytuacji społeczno-gospodarczej kraju na wartość nieruchomości mieszkaniowych………..17 The impact of socio-economic situation of the …

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 13(2)2014

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 13(2)2014 CONTENTS Le Thi Giang, Tran Quoc Vinh Application of GIS technology to assess the affect of sea level rise on agricultural land. Case study of Nghia Hung district, Nam Dinh province…………………………………… 7 Zastosowanie technologii GIS do oceny oddziaływania wzrostu poziomu morza na tereny użytkowane rolniczo. Studium przypadku na …

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 13(3)2014

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 13(3)2014 CONTENTS Bui Tuan Anh, Nguyen Dinh Bong, Do Thi Tam A study on some factors which influence management of agricultural land use in Sontay Town, Hanoi City, Vietnam……………………………………………………………………… 7 Badanie wpływu zależności wybranych czynników na rozwój rolniczego użytkowania gruntów w miejscowożci Sontay, Hanoi, Wietnam Mariusz Ciesielski , Krzysztof …

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 13(4)2014

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 13(4)2014 CONTENTS Oksana Kuryj-Wysocka, Anna Lukasik, Jan Kuryj Funkcjonalne gospodarowanie przestrzenią jako element oceny rozwoju obszarów miejskich…..7 The functional management of space as a part of evaluation urban development Ada Wolny Rozwój lokalnych układów komunikacyjnych na obrzeżach miasta (na wybranym przykładzie) – uwarunkowania prawne oraz wdrażane procedury……………………………………. 19 Development …