Kategoria «14(1)2015»

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 14(1)2015

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 14(1)2015 SPIS TREŚCI CONTENTS Marta Bieńkowska, Dariusz Korpetta Rozlewanie się zabudowy a planowanie przestrzenne w strefie podmiejskiej miasta Płocka……………………………………………………………… 7 Urban sprawl and spatial planning in the suburban area of Plock city Paweł Bobrowski, Piotr Trybuś, Robert Kasperek Redukcja fali wezbraniowej na rzece Kaczawa za pomocą suchego …