Kategoria «16(3)2017»

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 16(3)2017

ANALIZA SWOT/TOWS JAKO METODA OKREŚLANIA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO  Plik do pobrania:  Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 16(3)2017 Bieda DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.454 Agnieszka Bieda, Anna Brzozowska AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Streszczenie  Podstawą do określenia celów polityki przestrzennej jest analiza stanu czynników oraz kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzeni, która poprzedza powstanie miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego. Analiza taka prowadzona …