Kategoria «18(1)2019»

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 18(1)2019

WALORYZACJA KRAJOBRAZU I KREACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA PRZYKŁADZIE KĄPIELISKA MIEJSKIEGO W MRĄGOWIE DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.3650 Mariusz Antolak, Natalia Małkowska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Streszczenie Istnieje wiele metod waloryzacji krajobrazu [Antolak, Młynarczyk 2013] ukazujących ocenę wartości obszaru m. in. pod względem przydatności i predyspozycji terenu do określonych funkcji czy stopnia atrakcyjności wizualnej. Metody opierają się głównie na eksperckim …