Kategoria «18(2)2019»

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 18(2)2019

Rola nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w kształtowaniu struktury agrarnej w województwie warmińsko-mazurskim DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.3660 Marcin Bąk Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Streszczenie Proces przekształceń własnościowych w państwowym sektorze rolnictwa swoim zakresem objął ponad 4,7 mln ha (19,8% gruntów rolnych w Polsce), które zostały przejęte do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w latach 1992-2017 głównie z państwowych gospodarstw …