Kategoria «18(3)2019»

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 18(3)2019

Budżet obywatelski jako narzędzie poznania preferencji społecznych w zakresie kształtowania krajobrazu Sebastian Bernat  DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.2613 Abstrakt Artykuł dotyczy budżetu obywatelskiego (BO), rozumianego jako jedna z form partycypacji społecznej, dzięki której mieszkańcy mogą w sposób bezpośredni (przez głosowanie) wpływać na wydatki z budżetu swojego miasta, gminy czy województwa. Celem pracy jest wykazanie, że BO jest cennym narzędziem …