Kategoria «8(2)2009»

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 8(2)2009

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 8(2)2009 SPIS TREŚCI CONTENTS Sabina Źróbek Koncepcje wartości nieruchomości…………………………………………………………….. 5 Concepts of real estate value Urszula Litwin, Paweł Zawora Wartościowanie struktur przestrzennych za pomocą znormalizowanych wskaźników istotności terenu…………………………………………………………………………. 15 Spatial structure valuation with normalized land revelance indicators Oksana Kuryj, Jan Kuryj Atrybuty kształtujące ceny lokali mieszkalnych na …