Kategoria «2012»

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 11(4)2012

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 11(4)2012 SPIS TREŚCI CONTENTS Magdalena Buchowska Wpływ przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na tendencje wzrostu cen gruntów rolnych w obrocie prywatnym na obszarze województwa małopolskiego………… 5 Effect of Polish accession to the European Union on the price growth trend for private agricultural land in the province of …

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 11(2)2012

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 11(2)2012 SPIS TREŚCI CONTENTS Stanisław Bacior Oddziaływanie autostrady na grunty rolne na przykładzie odcinka Brzozówka – Nowa Jastrząbka…… 5 Motorway influence on arable lands based on the example of the Brzozówka – Nowa Jastrząbka section of the A4 motorway Bogusława Baran-Zgłobicka, Leszek Gawrysiak, Wojciech Zgłobicki Naturalne uwarunkowania …

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 11(1)2012

Plik do pobrania: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 11(1)2012 SPIS TREŚCI CONTENTS Anna Banaszek, Monika Wasilewicz Specyfika nieruchomości zabytkowych…………………………………………. 5 Specification of historical property on the real estate market Sebastian Banaszek Restrukturyzacja zasobu nieruchomości dworcowych oddziału dworców kolejowych PKP S.A…………………………………………………………………. 19 The restructuring of railway station properties belonging to the PKP SA’S railway station branch …

Recenzenci 2012

W roku 2012 recenzji dokonali: Anna Barańska, Józef Hernik, Sebastian Kokot, Krzysztof Koreleski, Jolanta Kwiatkowska-Malina, Urszula Litwin, Alina Maciejewska,Tadeusz Markowski, Krzysztof Młynarczyk, Karol Noga, Heronim Olenderek, Wojciech Przegon, Janusz Schilbach, Ewa Siemińska, Katarzyna Sobolewska-Mikulska, Jerzy Suchta, Zofia Więckowicz