Category «2012»

Reviewers 2012

In 2012 reviews were made by: Anna Barańska, Józef Hernik, Sebastian Kokot, Krzysztof Koreleski, Jolanta Kwiatkowska-Malina, Urszula Litwin, Alina Maciejewska,Tadeusz Markowski, Krzysztof Młynarczyk, Karol Noga, Heronim Olenderek, Wojciech Przegon, Janusz Schilbach, Ewa Siemińska, Katarzyna Sobolewska-Mikulska, Jerzy Suchta, Zofia Więckowicz

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 11(1)2012

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 11(1)2012 CONTENTS Anna Banaszek, Monika Wasilewicz Specyfika nieruchomości zabytkowych…………………………………………. 5 Specification of historical property on the real estate market Sebastian Banaszek Restrukturyzacja zasobu nieruchomości dworcowych oddziału dworców kolejowych PKP S.A…………………………………………………………………. 19 The restructuring of railway station properties belonging to the PKP SA’S railway station branch Anna Bielska, Adrianna Kupidura, …

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 11(2)2012

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 11(2)2012 CONTENTS Stanisław Bacior Oddziaływanie autostrady na grunty rolne na przykładzie odcinka Brzozówka – Nowa Jastrząbka…… 5 Motorway influence on arable lands based on the example of the Brzozówka – Nowa Jastrząbka section of the A4 motorway Bogusława Baran-Zgłobicka, Leszek Gawrysiak, Wojciech Zgłobicki Naturalne uwarunkowania zagospodarowania i rozwoju przestrzeni …

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 11(4)2012

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 11(4)2012 CONTENTS Magdalena Buchowska Wpływ przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na tendencje wzrostu cen gruntów rolnych w obrocie prywatnym na obszarze województwa małopolskiego………… 5 Effect of Polish accession to the European Union on the price growth trend for private agricultural land in the province of Malopolska Iwona Cieślak, Monika …