Category «2009»

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 8(1)2009

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 8(1)2009 CONTENTS Maria Trojanek Preferencje nabywców na pierwotnym rynku mieszkaniowym w Poznaniu………………. 5 The customers’ preferences on the primary residential market in Poznań Agnieszka Napiórkowska-Baryła, Martyna Michalska Procedura ustalania stanu prawnego gruntów w spółdzielniach mieszkaniowych na potrzeby przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego………………. 21 Procedure for determining the legal status …

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 8(2)2009

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 8(2)2009 CONTENTS Sabina Źróbek Koncepcje wartości nieruchomości…………………………………………………………….. 5 Concepts of real estate value Urszula Litwin, Paweł Zawora Wartościowanie struktur przestrzennych za pomocą znormalizowanych wskaźników istotności terenu…………………………………………………………………………. 15 Spatial structure valuation with normalized land revelance indicators Oksana Kuryj, Jan Kuryj Atrybuty kształtujące ceny lokali mieszkalnych na przykładzie miasta Olsztyna……………………..29 The …

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 8(3)2009

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 8(3)2009 CONTENS Waldemar W. Budner Podmiotowość regionów a polityka i rozwój regionalny. Kontekst polski i europejski……………….. 5 Subjectivity of regions against regional policy and development. Polish and European contexts Anna Cellmer, Ryszard Źróbek Rewitalizacja obszaru śródmieścia w aspekcie lokalnego programu rewitalizacji miasta Olsztyna…………………………………………………………………………… 19 The revitalisation of downtown in …

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 8(4)2009

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 8(4)2009 CONTENTS Andrzej Muczyński Grupowanie nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z wykorzystaniem sieci Kohonena………………………………………………………………. 5 The clustering of housing community properties with the use of sofm (self-organizing feature maps) method Anna Banaszek, Sebastian Banaszek Wpływ warunków umowy najmu na wartość bieżącą czynszu…………………………… 17 Influence of lease agreement conditions for current rent …