Category «2008»

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 7(1)2008

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 7(1)2008 CONTENTS Waldemar W. Budner Procesy metropolizacji i rozwoju metropolii w Polsce………………………………. 5 The processes of urbanization and metropolies’ development in Poland Artur Janowski, Radosław Wiśniewski Gospodarowanie zasobami nieruchomości w warunkach rynkowych, część I………………… 17 Management of real estate resource in market conditions, part I Maria Hełdak Przemiany w …

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 7(2)2008

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 7(2)2008 CONTENTS Artur Janowski, Radosław Wiśniewski Gospodarowanie zasobami nieruchomości w warunkach rynkowych, część II…. 5 Management of real estate resource in market conditions, Part II Ewa Kucharska-Stasiak Sytuacja mieszkaniowa w Łodzi na tle innych miast…………………… 25 Housing situation in Łódź compared with other cities Andrzej Muczyński Ocena formalnego zapotrzebowania …

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 7(3)2008

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 7(3)2008 CONTENTS Alina Źróbek-Różańska, Ryszard Źróbek Renta gruntowa w teorii ekonomii klasycznej jako przyczynek do rozważań nad wartością ziemi………………………………………………. 5 Land rent in classic economic theory as a contribution to contemplation over land value Marek Patrycjusz Ogryzek, Tobiasz Adrian Gałązka Weryfikacja metodyki wyboru optymalnego modelu prognozy rozwoju demograficznego dla …

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 7(4)2008

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 7(4)2008 CONTENTS Anna Cellmer, Ryszard Źróbek Informacja przestrzenna w procesach rewitalizacji obszarów miejskich………………. 5 The land information in rewitalisation processes of urban areas Tomasz Podciborski Możliwość minimalizacji zagrożeń przestrzennych w sytuacjach kryzysowych przez wprowadzenie ładu przestrzennego………………………………………………. 21 Threat minimization in crisis situations throught the creation of spatial order Stanisław …