Category «2013»

Reviewers 2013

In 2013 reviews were made by: Tomasz Bajerowski, Waldemar W. Budner, Anna Cellmer, Leonard Etel, Stanisław Harasimowicz, Maria Hełdak, Kuba Jałoszyński, Helena Kisilowska, Sebastian Kokot, Urszula Litwin, Alina Maciejewska, Krzysztof Młynarczyk,Jerzy Mozgawa, Karol Noga, Andrzej Nowak, Heronim Olenderek, Piotr Parzych, Wojciech Przegon, Marek Przyborski, Katarzyna Sobolewska-Mikulska, Andrzej Muczyński, Tomasz Szubrycht, Maria Trojanek, Zofia Więckowicz, Waldemar …

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 12(1)2013

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 12(1)2013 CONTENTS Tomasz Bajerowski, Anna Kowalczyk Identyfikacja atraktorów ataków terrorystycznych jako podstawa konstrukcji map zagrożeń w proaktywnym zwalczaniu terroryzmu……………………………….. 5 Identification of terrorist attacks attractors as the basis of the construction of a threat’s map in the proactive fighting against terrorism Andrzej Biłozor, Szymon Czyża, Karol Szuniewicz Modelowanie procesu …

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 12(2)2013

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 12(2)2013 CONTENTS Waldemar W. Budner, Kinga Pawlicka Ocena innowacyjnej architektury Poznania a wzrost atrakcyjności miasta……………………. 5 The assessment of the innovative architecture of Poznañ and the growth of attractiveness of the city Tomasz Dudek Wyznaczenie obszarów leśnych przydatnych do celów wypoczynkowych w najbliższym sąsiedztwie Rzeszowa……………………………………………………………….. 21 Designating forest areas …

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 12(3)2013

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 12(3)2013 CONTENTS Mariusz Antolak Zróżnicowanie oraz przekształcenia detalu architektonicznego w wizualnym odbiorze zabudowy na przykładzie gminy wiejskiej Ostróda……………………………………… 5 Diversity and transformations of architectural detail in the visual perception of buildings: a case study of the commune of Ostróda Leszek Dawid Słupsk commune as a case study of accession …

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 12(4)2013

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 12(4)2013 CONTENTS Małgorzata Gerus-Gościewska Lokalizacja sklepów Ikea w województwie podlaskim z zastosowaniem prawa grawitacji demograficznej Reilly’ego……………………………………………………… 5 Location of Ikea stores in the podlasie province (NE Poland) with the use of Reilly’s law of the demographic gravitation Piotr Gołojuch, Roman Jaszczak, Sandra Wajchman, Jakub Glura Zróżnicowanie powierzchniowe i własnościowe …